eMeneMs Oskar, geb.:03-02-2008, is een flink uit de kluiten gewassen reu.
Soms kan hij erg wild doen, type: Ruwe bolster blanke pit.
Tegelijkertijd is hij enorm lief en ongelooflijk trouw.
Hij is een figuur dat graag in het middelpuntvan de belangstelling staat.
Ook heeft hij inmiddels een aardige truckendoos ontwikkeld
om de aandacht op zich te vestigen.
Dat maakt hem tot de vrolijkste noot van ons huishouden.

 

Oskar heeft: HD-A heupen

                  von Willebrand N/N

                  Dilute D/D

en is vrij bevonden van erfelijke oogafwijkingen: ECVO test 01-06-2012